Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con (Nghệ An) xả thải trực tiếp ra môi trường

14/05/2018 | 10:06:28

Từ nhiều năm nay các hộ dân lưu vực Sông Con và xung quanh nhà máy đường Sông Con (thuộc Công ty CP mía đường Sông Con) huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đang phải hứng chịu sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do nhà máy này gây ra. Điều đặc biệt là nhà máy này lén lút xả thải trực tiếp ra Sông Con và ngày đêm bức tử dòng sông. Nguy cơ đe dọa đến môi trường sống lưu vực sông và ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con xả thải trực tiếp ra môi trường

Tăng Đình Giang (thực hiện) / Nguồn : nguoihanoi.com.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top