Đại hội đồng cổ đông Bia Hà Nội 2018: Có miễn nhiệm Tổng giám đốc?

25/04/2018 | 19:01:59

Ông Nguyễn Hồng Linh – Thành viên HĐQT HABECO bị dừng điều hành chức danh Tổng giám đốc, chờ kỷ luật vì hàng loạt sai phạm tại Bia Hà Nội – Nghệ An…

Ngày 17/4, ông Đỗ Xuân Hạ – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)  đã ký văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh công bố thông tin về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của HABECO (thời gian tổ chức Đại hội này được thông báo hôm 14/3 là ngày 27/4/2018).

Theo công bố của HABECO, việc lùi thời gian tổ chức Đại hội là do “công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội chưa hoàn tất” và “sẽ tích cực hoàn thiện các công việc, tài liệu liên quan đến Đại hội theo quy định để tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trước ngày 29 tháng 6 năm 2018”.

Năm ngoái, các cổ đông của HABECO cũng nhận được lời cáo lỗi từ HĐQT do đã gửi thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào tháng 4 nhưng sau đó lại thông báo hoãn tổ chức. Lý do hoãn lần đó là “chưa chuẩn bị được đầy đủ các nội dung của Đại hội theo đúng quy định, trong đó có việc xin chủ trương từ Bộ Công thương về việc giới thiệu Người đại diện vốn để bầu thay thế thành viên HĐQT”.

Lợi nhuận sau thuế của HABECO năm 2017 giảm hơn 300 tỷ so với cùng kỳ; ông Nguyễn Hồng Linh – Thành viên Hội đồng quản trị bị dừng điều hành chức danh Tổng giám đốc, chờ kỷ luật vì hàng loạt sai phạm tại Bia Hà Nội – Nghệ An… Có phải là những tài liệu, công việc liên quan cần hoàn tất khiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải lùi thời gian tổ chức hay còn những lý do nào khác?

Vừa qua, HABECO đã gửi văn bản tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bổ sung một số thông tin tại báo cáo tài chính năm 2017. Theo đó, lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng năm 2017 đã được kiểm toán của HABECO giảm 32,92%, tương đương 322,82 tỷ đồng. Việc sụt giảm là do các yếu tố: sản lượng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 102,29 tỷ đồng, doanh thu tài chính từ nguồn cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2017 giảm…

Năm 2017, Bộ Công thương đã ban hành kết luận thanh tra tình hình quản lý vốn, sử dụng tài sản, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Tổng công ty Cổ phần Rượu – Bia – Nước giải khát Hà Nội tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nghệ An (là công ty con của HABECO, đơn vị sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội ra đời trên cơ sở hợp tác của HABECO với một doanh nghiệp tại Nghệ An – PV).

Kết luận thanh tra đã chỉ ra một số sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong việc quyết định chuyển nhượng các chi phí trên đất mà không thẩm định giá, xác nhận vốn góp của cổ đông không đúng thực tế, cho vay vốn không thẩm định hồ sơ chặt chẽ trước khi giải ngân dẫn đến rủi ro…và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật một số tập thể, cá nhân.

Đối với cá nhân ông Nguyễn Hồng Linh, Bộ Công thương đã giao Vụ Tổ chức cán bộ chỉ đạo Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại HABECO làm thủ tục tạm dừng điều hành chức danh Tổng giám đốc đồng thời xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại HABECO còn được yêu cầu chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Đại diện phần vốn của HABECO tại Bia Hà Nội – Nghệ An, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có biện pháp thích hợp, hiệu quả đảm bảo thu hồi các khoản nợ, trong trường hợp cần thiết chuyển cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý theo quy định.

Liên quan đến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, Bia Hà Nội – Nghệ An cũng đã từng được kết luận thanh tra chỉ ra một số sai phạm như: tổ chức chậm quá thời hạn quy định của Luật Doanh nghiệp, người đại diện vốn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về việc cung cấp thông tin và xin ý kiến các vấn đề biểu quyết tại Đại hội, người đại điện phần vốn của HABECO tại đây có gửi các tài liệu xin ý kiến HĐQT công ty mẹ về các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội nhưng sau khi kết thúc Đại hội lại báo cáo chưa đầy đủ theo đúng quy chế quản lý người đại diện vốn của HABECO tại doanh nghiệp khác…

Nhóm PV

Nguồn tin: Giadinh&phapluat.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top