Đang bỏ phiếu miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải

16/02/2017 | 07:42:47

Sáng nay (16-2), Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

Theo đó căn cứ biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường, Sabeco sẽ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Hải.

Miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát cũng như bầu bổ sung các chức danh trên.

Đang bỏ phiếu miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải - ảnh 1

Cổ đông bỏ phiếu miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Vũ Quang Hải.

Trước đó, ngày 11-1, Bộ Công Thương đã có thông tin chính thức về việc ông Vũ Quang Hải (con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng) xin ở lại Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Cụ thể, ngày 30-12-2016, Bộ Công Thương nhận được văn bản của ông Vũ Quang Hải đề nghị xem xét chấp thuận cho tiếp tục làm việc tại Sabeco.

Trong đơn kiến nghị gửi Bộ Công Thương, ông Hải đề nghị được ở lại Sabeco, nhiệm vụ cụ thể do HĐQT Sabeco phân công và xin không tiếp tục công tác với tư cách cán bộ, công chức tại Bộ Công Thương.

Qua xem xét, Bộ Công Thương đã có văn bản nhất trí với nội dung kiến nghị không tiếp tục công tác với tư cách cán bộ, công chức tại Bộ Công Thương của ông Hải.

Như vậy, ông Hải không còn là cán bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương nữa. Còn việc ông Hải đề xuất ở lại Sabeco, việc bố trí công tác đối với ông Hải phụ thuộc vào nhu cầu nhân lực của Sabeco.

Công văn của Bộ Công Thương nhấn mạnh: Ông Hải cần báo cáo ban lãnh đạo Sabeco xem xét quyết định.

Theo báo cáo tài chính của Sabeco quý IV-2016, doanh thu đạt 8.844 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 977 tỉ đồng. Tính lũy kế cả năm 2016 Sabeco đạt 30.666 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.655 tỉ đồng.

TÚ UYÊN
Theo pháp luật online

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top