Đô Lương: Kiểm điểm 4 và kỷ luật 1 công chức cấp xã vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính

07/04/2018 | 08:13:23

Đây là thông tin được UBND huyện Đô Lương cho biết thông qua kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện từ đầu năm 2018 đến nay.

 

Ngày 6/4, Đoàn liên ngành của tỉnh đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại huyện Đô Lương và Tân Kỳ.

Qua kiểm tra tại cơ quan UBND huyện Đô Lương, theo đánh giá của đoàn, UBND huyện đã phổ biến các văn bản, chỉ thị của cấp trên, đồng thời ban hành 3 văn bản chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn.

Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 9 xã, trong đó đã có 2 xã có thông báo kết luận; đã chỉ đạo kiểm điểm 4 cán bộ, công chức của các xã Trù Sơn và Đại Sơn; xử lý kỷ luật 1 công chức xã Lạc Sơn.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh xác minh thông tin cán bộ Phòng NN&PTNT không có mặt tại trụ sở, giải quyết việc riêng. Ảnh: PV

Về chấp hành thời gian làm việc, qua kiểm tra đột xuất tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện sáng cùng ngày gồm: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế hạ tầng, NN&PTNT, Thanh tra và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cho thấy, cơ bản chấp hành đúng quy định.

Tuy nhiên, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng không nắm rõ thời gian, kế hoạch làm việc công chức của phòng, một công chức muộn giờ làm việc.

Một công chức Phòng NN&PTNT không có mặt tại công sở, giải quyết việc riêng, văn hóa ứng xử chưa chuẩn mực.

Kiểm tra tại bộ phận “một cửa” của xã Lạc Sơn, Đô Lương. Ảnh: PV

Sáng cùng ngày, đoàn liên ngành của tỉnh đã kiểm tra đột xuất tại một số xã trên địa bàn huyện Đô Lương. Đoàn đã chỉ ra một số tồn tại và yêu cầu các địa phương và cán bộ liên quan khắc phục.
Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, một số cán bộ, công chức xã Xuân Sơn chưa chấp hành nghiêm việc đeo thẻ công chức.

Xã Lạc Sơn có 4 công chức chưa có biển tên chức danh để bàn; chưa thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa”.

Mặc dù đã ban hành văn bản phân công nhiệm vụ của công chức, những người không chuyên trách làm công tác chuyên môn nhưng xã Lạc Sơn chưa phân công nhiệm vụ cho các chức danh: nội vụ, tôn giáo, dân tộc, thi đua – khen thưởng, phó công an, phó chỉ huy quân sự.

Còn tại xã Giang Sơn Đông, tại thời điểm đoàn kiểm tra là 11h15 phút, nhiều cán bộ, công chức đã rời trụ sở, chỉ có 7 cán bộ, công chức có mặt.

Tại thời điểm đoàn kiểm tra 11h 15 phút, nhiều công chức của xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương vắng mặt. Ảnh: PV

Cùng ngày đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại thị trấn Tân Kỳ và UBND huyện Tân Kỳ.

Qua kiểm tra tại trụ sở thị trấn, tại thời điểm đoàn kiểm tra là 11h 25 phút có 5 cán bộ của Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn vắng mặt không có lý do.

Tại cơ quan UBND huyện Tân Kỳ, qua kiểm tra đột xuất tại một số phòng, ban vào lúc 11h 25 phút, đa số cán bộ, công chức đều chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Kiểm tra, xác minh cán bộ phòng, ban huyện Tân Kỳ đang làm việc tại cơ sở bằng cách gọi điện thoại trực tiếp. Ảnh: PV

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND các huyện và các cơ quan, đơn vị được kiểm tra tiếp tục quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành đúng thời gian làm việc, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại được đoàn chỉ ra.

Đồng thời, UBND các huyện cần tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến tác phong, lề lối làm việc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc…

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Nghệ An

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top