Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại của công dân về bồi thường giải phóng mặt bằng QL1A

11/08/2022 | 10:03:49

Ngày 9/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6032/UBND-BTD yêu cầu các đơn vị: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Ban Tiếp công dân tỉnh; UBND các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, thành phố Vinh tiếp tục thực hiện một số nội dung về giải quyết khiếu kiện và giải ngân kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) QL1A.

Để nhanh chóng xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc trong giải quyết đơn thư tồn đọng, sớm được cấp kinh phí bổ sung chi trả cho công dân, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và các ngành có liên quan xử lý nhanh các văn bản kiến nghị, đề xuất của các địa phương, nhất là những vướng mắc về chuyên môn kỹ thuật thuộc thẩm quyền. Đồng thời, rà soát, tổng hợp tình hình đơn thư và kết quả, tiến độ giải quyết đơn thư của các địa phương, các ngành được phân công chủ trì, các khó khăn vướng mắc. Trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Thời gian thực hiện trước ngày 10/9/2022.

Sở Giao thông Vận tải lập Tổ công tác liên ngành (do Sở GTVT chủ trì, Ban tiếp công dân tỉnh và các ngành liên quan tham gia) trực tiếp làm việc và thường xuyên liên lạc với Bộ Giao thông Vận tải, các Bộ, ngành có liên quan để nắm bắt lộ trình và tiến độ thực hiện các thủ tục bổ sung kinh phí bồi thường GPMB QL1A cho tỉnh Nghệ An. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý, tham gia các nội dung công việc có liên quan đến trách nhiệm của địa phương. Khâu nối và kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương có liên quan quan tâm phối hợp để kịp thời đưa vào kế hoạch giải ngân kinh phí chậm nhất vào năm 2023.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, thành phố Vinh tiếp tục chủ động, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại của công dân về bồi thường GPMB QL1A. Trực tiếp làm việc, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường các khó khăn vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ phát sinh để có văn bản hướng dẫn chỉ đạo xử lý kịp thời. Phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc yêu cầu của các cơ quan tố tụng trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử lãnh đạo tham gia tố tụng các vụ án hành chính liên quan đến bồi thường GPMB QL1A.

Cùng với đó, thông báo đầy đủ cho công dân về kết quả giải quyết các vụ việc, tiến độ lập và phê duyệt phương án bồi thường GPMB, tiến độ giải ngân kinh phí; đối thoại với công dân trong trường hợp cần thiết, tránh tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất an ninh trật tự.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng khiếu kiện để kích động đông người chống phá, gây rối an ninh trật tự.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư về bồi thường GPMB Dự án mở rộng nâng cấp QL1A, bồi thường hỗ trợ bổ sung cho các hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện, từ đầu năm 2022, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, xử lý các đơn thư thuộc thẩm quyền; đồng thời đã có Văn bản số 2442/UBND-TD ngày 08/4/2022 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng phát sinh qua giải quyết đơn thư khiếu nại Dự án mở rộng nâng cấp QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.Theo báo cáo của các ngành và địa phương, đến nay, các vướng mắc liên quan đến chuyên môn kỹ thuật cơ bản đã có phương án giải quyết. Các địa phương tiếp tục giải quyết các đơn thư tồn đọng phát sinh, lập dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân đủ điều kiện, chờ kinh phí để phê duyệt và chi trả cho công dân.Về thủ tục rà soát, thẩm định, cấp bổ sung kinh phí: Ngày 05/5/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 832/PC-VPCP chuyển Văn bản số 2442/UBND-TD ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Nghệ An đến Bộ Giao thông Vận tải để tham mưu xử lý. Đến nay, các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải cơ bản đã hoàn tất các thủ tục rà soát số kinh phí phát sinh để báo cáo, tham mưu Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo nghean.gov.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top