Hà Tĩnh: Tiết kiệm qua đấu thầu chỉ đạt 1,75%

28/04/2018 | 00:23:24
Sở KH&ĐT Hà Tĩnh cho biết, trong năm 2017, Tỉnh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 1.876 gói thầu sử dụng vốn nhà nước với tổng giá gói thầu hơn 2.638 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu hơn 2.592 tỷ đồng, tiết kiệm qua đấu thầu hơn 46 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,75%.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, đấu thầu rộng rãi 328 gói thầu (chiếm 17% tổng số gói thầu) với tổng giá gói thầu gần 1.948 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu hơn 1.908 tỷ đồng, tiết kiệm qua đấu thầu gần 40 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 2%.

Trong năm 2017, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chỉ định thầu 1.316 gói thầu sử dụng vốn nhà nước (chiếm 70% tổng số gói thầu), với tổng giá gói thầu 453,5 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 448,8 tỷ đồng, tiết kiệm 4,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1%.

Đối với số gói thầu còn lại, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đấu thầu hạn chế 2 gói thầu với tổng giá gói thầu 10,4 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 10,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,7%; tổ chức chào hàng cạnh tranh 59 gói thầu, với tổng giá trúng thầu 85,2 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 84 tỷ đồng, tiết kiệm qua đấu thầu gần 1,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

Bích Thảo

Nguồn tin: Báo Đấu thầu

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top