Lần đầu tiên Nghệ An có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới mà không nợ

29/12/2017 | 14:06:35

Sáng 29/12, Ban tổ chức chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đánh giá, thẩm định và bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017 cho 7 xã nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM ở Nghệ An lên 181 xã.

Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh chủ trì.

 Toàn cảnh buổi bỏ phiếu ............ công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh buổi thẩm định bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM. Ảnh: Xuân Hoàng

7 xã của 4 huyện, thị xã được Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017 là: Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu), Quỳnh Lập (Thị xã Hoàng Mai), Vĩnh Thành, Bảo Thành, Đồng Thành (Yên Thành), Hưng Long, Hưng Mỹ (Hưng Nguyên).

Báo cáo tổng hợp của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh cho biết, trong năm 2017, 7 địa phương này đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động các nguồn lực để hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Theo báo cáo của UBND các xã và thẩm tra của UBND các huyện, cả 7 xã trên đều không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Thông qua hình thức bỏ phiếu, 18 thành viên hội đồng đã nhất trí công nhận 7 xã trên đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Mỹ Thành, huyện yên Thành đang khẩn trương hoàn thành công trình Trường học Mầm non để đón nhận Bằng đạt chuẩn NTM vào đầu năm 2018. Ảnh: Xuân Hoàng
Xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành đang khẩn trương hoàn thành công trình Trường học Mầm non để đón nhận Bằng đạt chuẩn NTM vào đầu năm 2018. Ảnh: Xuân Hoàng

Phó Chủ tịch Đinh Viết Hồng yêu cầu Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM cho 7 xã trên. Đồng thời yêu cầu các huyện hướng dẫn giúp đỡ các xã thực hiện các tiêu chí và hoàn thiện các hồ sơ liên quan; ưu tiên bố trí các nguồn lực, đồng thời ban hành các cơ chế chính sách giúp các xã từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Đối với các xã, xem xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục, tập trung ưu tiên phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hạn chế huy động sức dân quá sức.

Như vậy trong năm 2017, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã thẩm định, bỏ phiếu công nhận 29 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số các xã đạt chuẩn NTM ở Nghệ An lên con số 181 xã.

Tác giả: Xuân Hoàng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top