Năm 2024, Nghệ An giảm 1.100 người trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện

05/12/2023 | 09:25:03

UBND tỉnh Nghệ An xây dựng các dự thảo nghị quyết về giao biên chế, phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024.

Theo thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và căn cứ chức năng, nhiệm vụ và vị trí, việc làm của từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tờ trình và dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024 để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến khai mạc vào chiều 5/12/2023.

Năm 2024, nhân sự cấp tỉnh, huyện và xã ở Nghệ An có nhiều thay đổi (ảnh minh họa)

Dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024 và dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2024, toàn tỉnh sẽ giảm tổng 1.100 người.

Số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024 cũng được UBND tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17.

Theo đó, tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được giao năm 2024 toàn tỉnh so với năm 2023 tăng 670 người.

Việc giao tăng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong năm 2024 là do triển khai thực hiện Nghị định số 33 của Chính phủ.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top