Nghệ An đầu tư 428,8 tỷ đồng làm đường vào trung tâm xã Nhôn Mai và Mai Sơn

18/11/2023 | 09:48:06

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng đường giao thông vào trung tâm xã Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương, với tổng mức đầu tư 428,8 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án gồm 16 gói thầu, trong đó 2 gói thầu có quy mô lớn nhất là Gói thầu XL02 Thi công xây dựng công trình đoạn Km8+877,68 – Km12+713 và các cầu Suối Hộc, Chà Lài 1, Chà Lài 2 (giá gói thầu 281,6 tỷ đồng) và Gói thầu XL01 Thi công xây dựng công trình đoạn Km0+00 – Km8+877,68 (99,79 tỷ đồng) dự kiến lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2023 theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Mục tiêu của Dự án nhằm phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông nhằm phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn và kết nối trung tâm xã Nhôn Mai, Mai Sơn qua xã Hữu Khuông đến trung tâm huyện Tương Dương.

Theo Hoàng Việt/baodauthau.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top