Nghệ An: Đề xuất bổ sung chính sách cho cán bộ dôi dư cấp xã

26/05/2020 | 07:08:42
(Baonghean.vn) – Phát biểu tại cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị HĐND tỉnh bổ sung, sửa đổi chính sách đối với cán bộ dôi dư phát sinh do thực hiện chủ trương mới của Trung ương vào Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND, ngày 11/11/2019 của HĐND tỉnh.
Sáng 25/5, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để bàn bạc, thống nhất một số nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7/2020. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các đồng chí: Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ngành liên quan.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến xem xét, thảo luận vào 26 báo cáo và 15 dự thảo nghị quyết về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Đáng quan tâm là các dự thảo nghị quyết về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức hội năm 2021; nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

Trên cơ sở dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh nêu, một số đại biểu tham gia ý kiến đề xuất rà soát, bổ sung một số nội dung cho kỳ họp tới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh bổ sung chính sách cho cán bộ dôi dư do thực hiện các chủ trương của Trung ương. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nêu thực tế, hiện nay ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đồng thời phải thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, vừa thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về xã và tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã với tổng số biên chế dôi dư là 694 người.

Chính vì vậy, đề nghị HĐND tỉnh bổ sung, sửa đổi chính sách đối với cán bộ dôi dư phát sinh thêm do thực hiện chủ trương mới của Trung ương vào Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND, ngày 11/11/2019 của HĐND tỉnh.

Một số ý kiến cũng đề xuất bổ sung nghị quyết chuyển đổi mục đích đất rừng; đề xuất đổi mới kỳ họp phù hợp với tình hình thực tế, vừa nâng cao chất lượng kỳ họp.

Một số đại biểu cũng thảo luận, cân nhắc có hay không tổ chức phiên chất vấn tại kỳ họp lần này?

Đồng chí Hoàng Viết Đường – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thảo luận vào chương trình kỳ họp thứ 15 tới. Ảnh: Mai Hoa

Cuộc họp cũng dành thời gian cho ý kiến vào kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15; chương trình giám sát chuyên đề năm 2021 của HĐND tỉnh; xác định những nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực và các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh trong tháng 6/2020.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giao Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát để xác định lại các nội dung dự thảo cần đưa ra xem xét, quyết nghị thông qua tại kỳ họp tới, trên cơ sở đó đốc thúc các sở, ngành chuyên môn xây dựng các dự thảo đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ về thời gian.

Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Quốc Hào tham gia thảo luận tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Phiên chất vấn tại kỳ họp, theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh vẫn được thực hiện và lựa chọn nội dung trọng tâm, mang tính thời sự, bức xúc của thực tiễn để các cấp, các ngành vào cuộc giải quyết.

Tại kỳ họp tới HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành giám sát thông qua báo cáo việc triển khai thực hiện 5 nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay liên quan đến quản lý đất đai đô thị; công tác bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn lao động cũng như chế độ, chính sách cho người lao động; tổ chức bộ máy và biên chế; thu ngân sách; giải quyết kiến nghị cử tri.

Đồng chí Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tại kỳ họp thứ 15 tới. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến kế hoạch tiếp xúc cử tri cần phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các địa phương để bố trí thời gian phù hợp, tránh ảnh hưởng đến việc tiến hành đại hội đảng các cấp, cũng như sản xuất của nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền cũng khẳng định, không đặt yêu cầu giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh trong năm 2021, nhưng các hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh vẫn được duy trì bình thường và cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng.

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top