Nghệ An: Đề xuất giảm số lượng biên chế ở một số lĩnh vực cấp xã

27/04/2018 | 23:02:49

Lãnh đạo phòng Nội vụ, UBND huyện Con Cuông đề xuất xem xét giảm số lượng biên chế ở một số lĩnh vực cấp xã như: Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng; Kế toán – Tài chính; Tư pháp – Hộ tịch; Văn phòng – Thống kê.

Chiều 27/4, đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An đối với UBND huyện Con Cuông. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường chủ trì cuộc làm việc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Con Cuông hiện nay có 9 xã loại 1, 3 xã loại 2, 1 xã loại 3. Tổng cán bộ, công chức được phân bổ là 315 người.

Đề cập đến hướng sắp xếp, tinh giản, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, lãnh đạo Phòng Nội vụ, UBND huyện Con Cuông cho hay, đối với cán bộ, công chức phải thực hiện tinh giản, hợp nhất một số chức danh có chức năng, nhiệm vụ tương đồng như: Văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND; Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng với Ban Nông nghiệp xã…

Ông Phạm Mạnh Hùng – Trưởng Phòng Nội vụ, UBND huyện Con Cuông cũng đề nghị: “Xem xét giảm số lượng biên chế ở một số lĩnh vực cấp xã như: Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng; Kế toán – Tài chính; Tư pháp – Hộ tịch; Văn phòng – Thống kê vì hiện nay còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả”.

Con Cuông cũng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong sắp xếp, tinh gọn lại đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Ở cấp xã, hướng sắp tới sẽ tăng cường công tác kiêm nhiệm hoặc để công chức cấp xã kiêm nhiệm thêm một số chức danh như: Nội vụ – Thi đua – khen thưởng, Giao thông, Thú y…

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn, bản, hướng bố trí của huyện Con Cuông là tăng cường kiêm nhiệm một số chức danh, mỗi thôn, bản chỉ nên có khoảng 5- 7 người, giảm 3 – 5 người so với hiện nay.

Thống kê, đánh giá của UBND huyện Con Cuông cho thấy, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã hiện nay 19 – 22 người/xã nhưng một số chức danh hoạt động kém hiệu quả, không rõ nét.

Còn ở thôn, bản, người hoạt động không chuyên trách phải đối mặt với khối lượng công việc lớn, liên quan đến mọi mặt vấn đề của đời sống xã hội tại thôn, bản nên mất nhiều thời gian hoạt động, trong khi kinh phí hoạt động không đảm bảo đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động, công tác.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ, UBND huyện Con Cuông cũng kiến nghị xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội, nhiều tổ chức Hội có chức năng hoạt động tương đồng nên hợp nhất để giảm đầu mối.

Giao dịch tại Trung tâm một cửa xã Châu Khê (Con Cuông). Ảnh tư liệu

Tại cuộc làm việc, đoàn giám sát cũng dành thời gian làm rõ tình hình, kết quả tổ chức bộ máy; chính sách biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động…

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Con Cuông trong các lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy và thực hiện chính sách, pháp luật về biên chế, hợp đồng lao động, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, khi được phê duyệt, Con Cuông cần triển khai Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo” thận trọng, thực hiện nghiêm túc, công bằng, trách nhiệm, không để đơn thư khiếu kiện xảy ra.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu huyện thực hiện Đề án vị trí việc làm đảm bảo ổn định và triển khai đầy đủ chế độ cho người thuộc diện tinh giản biên chế; chỉ đạo, kiểm tra, rà soát quy chế hoạt động nội bộ của các cơ quan, đơn vị; công tác tuyển dụng cán bộ đúng theo quy định, cần làm chắc chắn, hồ sơ chặt chẽ; tiếp tục rà soát lãnh đạo phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp, trường học, đảm bảo vừa tinh giản, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy…

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top