Nghệ An: ‘Nghịch lý’ lựa chọn nhà thầu tại dự án Trạm Y tế xã Nhân Thành

10/03/2023 | 10:51:50

Gói thầu Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Nhân Thành, nhà thầu đưa giá dự thầu giảm hơn 100 triệu đồng trượt thầu, trong khi nhà thầu giảm 3 triệu đồng lại “ẵm” thầu.

Cuộc đua “Tam Mã”

Theo đó, tại gói thầu số 3: Thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Nhân Thành do UBND xã Nhân Thành làm chủ đầu tư, Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại 697 làm đơn vị tư vấn mời thầu. Gói thầu có giá 5.873.768.000 đồng. Nguồn vốn: Nguồn quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai 3 tỷ đồng; ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác. Hình thức: Tổ chức đấu thầu qua mạng.

Ngày 18/11/2022, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An đã ký Quyết định số 4288/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cải tạo nâng cấp Trạm Y tế xã Nhân Thành.

Trạm Y tế xã Nhân Thành sau 2 tháng ký hợp đồng với nhà thầu nhưng công trình vẫn chưa có dấu hiệu thi công

Ngày 27/12/2022, Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại 697 (đơn vị mời thầu) có báo cáo số 71/BCĐG-TV gửi UBND xã Nhân Thành (chủ đầu tư) về báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo nâng cấp Trạm Y tế xã Nhân Thành.

Theo báo cáo của Công ty 697, có 4 nhà thầu tham gia dự thầu tại gói thầu này gồm: Công ty CP tư vấn và xây dựng Nhân Thắng; Công ty TNHH Ngọc Khánh; Công ty TNHH MTV Hoàng Gia và Công ty CP tư vấn và xây dựng Đại Phát.

Kết quả sơ loại, Công ty CP tư vấn và xây dựng Nhân Thắng đã không đạt về năng lực và kinh nghiệm do giá trị xây dựng (hợp đồng tương tự) không đáp ứng trong hồ sơ mời thầu là 2.936.893.000 đồng.

Kết luận tại báo cáo, có 3 nhà thầu đáp ứng đủ điều kiện tham gia thương thảo hợp đồng xếp hạng gồm: Thứ nhất, Công ty TNHH Ngọc Khánh giá dự thầu 5.753.371.232 đồng giảm hơn 120 triệu đồng so với giá gói thầu; Thứ hai, Công ty TNHH MTV Hoàng Gia giá dự thầu 5.781.251.422 đồng giảm hơn 92 triệu đồng so với giá gói thầu; Thứ ba, Công ty CP tư vấn và xây dựng Đại Phát giá dự thầu 5.870.000.000 đồng giảm giá hơn 3 triệu đồng so với giá gói thầu.

Hồi kết bất ngờ

Ngày 4/1/2023, ông Nguyễn Sỹ Tùng, Chủ tịch UBND xã Nhân Thành ký Quyết định số 1/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 3: Thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Nhân Thành. Công ty CP tư vấn và xây dựng Đại Phát trúng thầu với giá 5.870.000.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 330 ngày kể từ ngày khởi công.

Việc Công ty Đại Phát xếp hạng 3, có tỷ lệ giảm tiết kiệm khiêm tốn nhất trong danh sách xếp hạng các nhà thầu đủ điều kiện thương thảo hợp đồng trúng thầu, khiến nhiều người bất ngờ.

Vấn đề này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Sỹ Tùng, Chủ tịch UBND xã Nhân Thành cho hay, việc tổ chức mời thầu xã không đủ năng lực nên đã thuê Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại 697 làm đơn vị tư vấn mời thầu. Trên cơ sở đánh giá của đơn vị tư vấn mời thầu xã đại diện chủ đầu tư gửi thư đến các nhà thầu đủ điều kiện để đối chiếu hồ sơ và thương thảo hợp đồng.

Lý do trượt thầu của các nhà thầu

Tuy nhiên, Công ty TNHH Ngọc Khánh; Công ty TNHH MTV Hoàng Gia đã không đưa hồ sơ và đến thương thảo hợp đồng vào ngày 30/12/2022. Do đó, Công ty CP tư vấn và xây dựng Đại Phát đã trúng thầu.

Đáng chú ý, theo lịch sử đấu thầu Công ty Đại Phát đã tham gia 12 gói thầu, trong đó trúng 12 gói, trượt 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu: 6.265.067.000 đồng (Trong đó 395.067.000 đồng là các gói chỉ định thầu; 395.067.000 đồng là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).

Lịch sử tham gia gói thầu Công ty Đại Phát với các giá trị gói thầu rất thấp (trừ gói thầu Trạm Y tế xã Nhân Thành)

Ngoài ra, theo hồ sơ năng lực lưu tại UBND xã Nhân Thành, năm 2017,Công ty Đại Phát đã từng thi công gói thầu Nhà học 3 tầng 15 phòng Trường tiểu học xã Nhân Thành giá trị gói thầu là 11.568.848.000 đồng.

Công ty CP tư vấn và xây dựng Đại Phát có trụ sở tại TT2-LK3 Khu Đô thị Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Đại diện pháp luật là ông Phạm Ngọc Văn.

Đời sống và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./.

Theo Văn Bình – ĐSPL/NĐT

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top