Nghệ An: Quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của EC

09/05/2024 | 08:30:13

Chiều 7/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU).

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương quyết liệt, tập trung hơn nữa, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ chống khai thác IUU của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU, UBND tỉnh Nghệ An đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành 2 Nghị quyết hỗ trợ riêng cho ngành thuỷ sản; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Đặc biệt, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, địa phương tập trung tổng kiểm tra, rà soát và nắm chắc số lượng tàu cá, quản lý chặt chẽ nhóm tàu cá “3 không”: không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép; xử lý đến cùng đối với nhóm tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài…

Cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An tuyên truyền, tặng quà cho ngư dân khi tuần tra.

Đồng thời, UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đã được Ban Bí thư nêu ra tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản…

Tính đến ngày 30/4/2024, toàn tỉnh Nghệ An có 3.462 tàu, thuyền khai thác thủy sản. Trong đó, tàu cá thuộc diện phải đăng ký (có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên) là 2.565 chiếc, trong đó có 2.318 chiếc đã được đăng ký (đạt 90,37%) và đã được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu Vnfishbase (đạt 100%).

Quang cảnh cuộc họp đánh giá công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Số tàu còn hạn đăng kiểm là 1.234/1.576 tàu thuộc diện phải đăng kiểm (đạt 78,3%) và đạt 100% số tàu đang hoạt động khai thác. Số tàu cá đã cấp Giấy chứng nhận ATTP còn hạn là 935/1.085 tàu, đạt 86,18% so với tổng số tàu cá phải cấp và đạt 100% số tàu đang hoạt động khai thác.

Số tàu đã cấp phép đang còn hạn là 2.211/2.318 tàu thuộc diện phải cấp phép (đạt 95,38%) và đạt 100% số tàu đang hoạt động. Tổng số tàu cá đã lắp đặt thiết bị GSHT là: 1.052/1.085 chiếc thuộc diện phải lắpđạt tỷ lệ 96,95%. Số tàu cá chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị GSHT là 33 chiếc, chiếm tỷ lệ 3,05%.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản được giám sát là 18.406,5/60.286 tấn, trong đó sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng được giám sát 3.841 tấn, giám sát qua cảng bến tư nhân (các huyện, thị thống kê) 14.565,5 tấn.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, giám sát các tàu cá hoạt động trên biển; thông báo các tàu cá bị mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình quá 06 giờ trên biển, vượt ranh giới cho phép trên biển cho các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định…

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, công tác phòng chống IUU là hết sức quan trọng, cấp bách đã được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương hết sức quan tâm.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có rất nhiều chỉ đạo, đặc biệt Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản với quyết tâm trong năm 2024 sẽ gỡ được thẻ vàng của EC.

Trong hơn 6 năm thực hiện cảnh báo của EC, tỉnh Nghệ An đã có nhiều cố gắng và đạt những kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, để chuẩn bị cho chương trình làm việc với đoàn thanh tra của EC, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt thực hiện các nội dung.

Trong đó, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, có kết quả Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT trong thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ.

Tỉnh Nghệ An đang quyết liệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU

Đồng thời phải xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác phòng chống IUU…

Để chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu dự kiến vào cuối tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực, bố trí địa điểm, cử cán bộ nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, báo cáo và trả lời các yêu cầu của đoàn; sắp xếp, cập nhật dữ liệu thống nhất, lưu trữ hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra.

Theo congly.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top