Nghệ An: Sắp kết thúc đợt thanh kiểm tra gần 100 dự án chậm tiến độ

02/09/2019 | 23:21:53

Để thực hiện kế hoạch trên, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập 3 đoàn với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn kết thúc các đợt kiểm tra, trước ngày 31/8/2019.

Dự án khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa (TP Vinh) gần 10 năm “xây dựng”… trên giấy

Trước đó, vào ngày 15/5/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 1681/QĐ.UBND “Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và phê duyệt Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bản tỉnh Nghệ An năm 2019”.

Theo đó, gần 100 dự án đầu tư chậm tiến độ (ngoài Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An) sẽ được kiểm tra trong thời gian trên.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 kiểm tra các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất. Ông Nguyễn Xuân Đức, Phó giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư sẽ làm trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 sẽ kiểm tra các dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở. Ông Chu Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 sẽ kiểm tra các dự án đã được giao đất, cho thuê đất. Ông Võ Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn.

Nhiều dự án “ôm” đất, chậm tiến độ sẽ bị UBND tỉnh Nghệ An đôn đốc, kiểm tra và xử lý

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ triển khai kế hoạch kiểm tra được phê duyệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo công việc thực hiện đạt kết quả cao. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ thu thập thông tin liên quan đến dự án trước khi kiểm tra thông qua hồ sơ, tài liệu do các cơ quan quản lý Nhà nước cung cấp. Báo cáo tự kiểm tra và hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp.

Ngoài ra, Đoàn sẽ thực hiện công tác kiểm tra trên thực địa như: Trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai, xây dựng các công trình, hạng mục tại địa điếm thực hiện dự án. Nghe báo cáo của chủ đầu tư; Trực tiếp kiểm tra các thông tin, tài liệu có liên quan; Yêu cầu các nhà đầu tư có dự án được kiểm tra giải trình và xác minh làm rõ những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra.

Chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra (31/8), cơ quan chủ trì đợt kiểm tra dự thảo Báo cáo kiểm tra, lấy ý kiến các thành viên đợt kiểm tra và các cơ quan có liên quan để thống nhất, hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình UBND tỉnh. Đồng thời, hoàn thành báo cáo, trình UBND tỉnh phải trước 30/9/2019.

Thời gian qua, với nỗ lực cải cách hành chính, kêu gọi đầu tư, các chính sách ưu đãi, tỉnh Nghệ An đã thu hút hàng loạt dự án đầu tư, triển khai. Các công trình, dự án này đã góp phần thay đổi diện mạo tỉnh Nghệ An, tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu cho tỉnh nhà.

Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp sau khi được giao đất đã cố tình chây ỳ triển khai dự án, “ôm” đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng trái quy hoạch đã được phê duyệt. Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND tỉnh Nghệ An sẽ đôn đốc kiểm tra, có phương án xử lý đối với các dự án đầu tư này.

 

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: Báo Thương hiệu & Công luận

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top