Nghệ An thu gấp đôi tiền sử dụng đất: Do không hiểu văn bản pháp quy?

05/11/2019 | 21:21:28

Liên quan việc UBND TP Vinh (Nghệ An) đề xuất, áp dụng mức thu tiền sử dụng đất của người dân trong trường hợp cụ thể lên đến 120% (trong khi văn bản quy định 50%), đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An thừa nhận cán bộ tham mưu đã “máy móc” khi hiểu văn bản pháp quy.

Mảnh đất ông Trương Đình Hóa mua của UBND phường Cửa Nam (TP Vinh), nay phải nộp 120% tiền sử dụng đất. Ảnh: QĐ

Ngày 4.11, phóng viên đã làm việc với đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An về việc tham mưu đề xuất cho phép UBND TP. Vinh áp dụng mức thu 120% tiền sử dụng đất đối với thửa đất cấp không đúng thẩm quyền trước 1.7.2004 nhưng chưa xây dựng nhà ở, cao hơn 70% so với quy định.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết đối với các thửa đất cấp không đúng thẩm quyền trước 1.7.2004 chưa xây dựng nhà ở, các văn bản pháp quy chưa quy định, hướng dẫn cụ thể mức thu tiền sử dụng đất. Do đó, UBND TP. Vinh đã đề xuất áp dụng mức thu 120% và đã được Sở Tài chính cho ý kiến. Từ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh quyết định.

Phóng viên trao đổi tại Quyết định 16/2018 của UBND tỉnh Nghệ An và Thông tư 10/2018 của Bộ Tài chính đã quy định rõ về tiền sử dụng đất đối với các thửa đất cấp không đúng thẩm quyền trước 1.7.2004 chưa xây dựng nhà ở, mức thu chỉ 50%.

Trong khi trong văn bản đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An và ý kiến của UBND tỉnh Nghệ An là các văn bản cá biệt, chỉ áp dụng trong phạm vi thành phố Vinh, lại đề xuất mức thu lên đến 120% (cao hơn 70% so với quy định), gây thiệt thòi quyền lợi cho nhiều hộ dân.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An thừa nhận cán bộ tham mưu đã “máy móc” trong khi hiểu văn bản quy phạm pháp luật, và nêu quan điểm cái gì có lợi cho dân thì áp dụng, không có động cơ vụ lợi cá nhân.

“Vấn đề này, chúng tôi sẽ trao đổi lại với UBND TP. Vinh, để thành phố Vinh đề xuất xem xét lại văn bản trước đây, chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo tỉnh, điều chỉnh cho người dân”, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An nói.

Về việc nhiều hộ dân đã bị áp dụng mức thu tiền sử dụng đất lên đến 120% so với mức 50% theo quy định, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết sau khi có chỉ đạo sẽ thoái thu cho dân.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, mặc dù đã có Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng mức thu tiền đối với các thửa đất cấp không đúng thẩm quyền trước 1.7.2004 chưa xây dựng nhà ở (trong hạn mức thu 50% so với bảng giá đất hiện hành), nhưng UBND TP. Vinh vẫn đề xuất và sau đó áp dụng mức thu lên đến 120%.

Trường hợp hộ ông Trương Đình Hóa (phường Cửa Nam) phải nộp 275 triệu tiền sử dụng đất, cao hơn 160 triệu so với quy định.

Đáng lưu ý, trong văn bản cho ý kiến về đề xuất nói trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – ông Đinh Viết Hồng nêu rõ: “UBND TP Vinh căn cứ các quy định của pháp luật và ý kiến của Sở TNMT, để thực hiện đúng quy định”.

 

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tinBáo Lao động

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top