‘Ông Đinh La Thăng đứng trước UB Kiểm tra TƯ nói giá mà…’

18/12/2017 | 15:15:59

“Nhiều đồng chí cấp cao, trong đó có cả đồng chí Đinh La Thăng khi đứng trước UB Kiểm tra TƯ cũng nói: Giá mà các đồng chí kiểm tra phát hiện sớm thì hậu quả không nặng nề và đúng như vậy”, bà Nguyễn Thị Bích Ngà, ủy viên UB Kiểm tra TƯ kể.

Sáng nay, UB TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo “MTTQ Việt Nam với công tác phòng chống tham nhũng”. Bà Nguyễn Thị Bích Ngà, ủy viên UB Kiểm tra TƯ cho rằng phải làm thế nào để chống tham nhũng thành phong trào thấy cái đúng phải bảo vệ, thấy cái sai phải đấu tranh.

Vụ ông Đinh La Thăng,Đinh La Thăng,chống tham nhũng
Bà Nguyễn Thị Bích Ngà, ủy viên Ủy ban Kiểm tra TƯ

Tuy nhiên, bà nhìn nhận nói thì dễ nhưng qua nhiều vụ việc cụ thể của UB Kiểm tra TƯ mới thấy ở dưới cơ sở không đơn giản chút nào. Thấy cái đúng để bảo vệ cũng không dám, sai không dám đấu tranh. Chuyện này chính là của Mặt trận, cán bộ mặt trận tác động toàn dân thế nào, khen thưởng ra sao để khơi dậy phong trào rất quan trọng.

Theo bà Ngà, phải làm sao để cho nhân dân, để mỗi con người, sống phải có tự trọng, sĩ diện, phát huy truyền thống dòng họ thế nào, sống với làng xóm ra sao. Tham nhũng thường thấy ở người có chức, có quyền, nhưng để họ tham nhũng được thì bộ phận xung quanh phải cùng hoà vào thì mới làm được. Cho nên phải phát động phong trào toàn dân cùng chống tham nhũng, không phải là hô khẩu hiệu…

“Những viêc chúng ta làm tích cực trong 2 năm vừa qua là rất hiệu quả. Tuy nhiên, qua một số vụ việc, đặt ra câu hỏi làm thế nào để kịp thời phát hiện tham nhũng? Nhiều đồng chí cấp cao trong đó có cả đồng chí Đinh La Thăng khi đứng trước UB Kiểm tra TƯ cũng nói giá mà các đồng chí kiểm tra phát hiện sớm thì hậu quả không nặng nề và đúng như vậy”, bà kể.

Làm sao để phát hiện, theo bà Ngà là phải từ quần chúng nhân dân, còn trong tổ chức thì dễ nảy sinh tình trạng ‘dĩ hoà vi quý’.

“Có 2 Ban thường tỉnh ủy vụ bị kỷ luật vì thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, hùa theo, cả ban thường vụ bị kỷ luật. Chắc là còn nữa, nhưng mức độ như thế nào thôi chứ cứ màu sắc này là rất rõ”, bà Ngà lưu ý.

Uỷ viên UB Kiểm tra TƯ cho rằng, việc kịp thời phát hiện tham nhũng rất quan trọng, phải thông qua giám sát của Mặt trận. Chúng ta có quy chế, dân chủ ở cơ sở, người đứng đầu không thực hiện chúng ta phải biết nhắc nhở, đấu tranh chưa chuyển biến thì phải dùng cấp trên để nhắc…

Còn việc làm thế nào để mà các cơ quan Nhà nước, công quyền đấu tranh trực diện, theo bà Ngà không cần đi vào những công việc cao siêu lắm, Mặt trận không đặt ra việc phát hiện 15-20 dự án thất thoát hàng nghìn tỷ mà tập trung cho việc nhũng nhiễu ở cơ sở, đơn vị. Việc này đúng là muôn hình vạn trạng, rất khó phát giác nên phải rất tập trung, như vậy sẽ hiệu quả.

“Vì việc mất niềm tin của nhân dân không phải chỉ ở những vụ việc lớn mà những vụ việc diễn ra ở địa phương, ở cơ sở cũng mất niềm tin, từ việc bác sĩ như thế nào, khi ra phường xã xin giấy tờ ra sao, đến việc con em học hành. Những việc đấy gắn với đời sống hàng ngày của người dân…”, bà Ngà phân tích.

Thu Hằng

Theo VNN

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top