Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp

16/03/2023 | 09:44:26

Chiều 14/3, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025; kết luận số 189-KL/TU, ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 -2020”.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, Cục Thuế tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc


Từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp 655 đảng viên mới

Giai đoạn 2020 – 2022, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối cơ bản giữ vững sự ổn định và có bước phát triển. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì hiệu quả, nhiều đơn vị đạt mức tăng trưởng cao, đóng góp ngân sách lớn, giải quyết việc làm cho gần 30 ngàn lao động; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Phan Thị Hoan báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết


Việc thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy Khối đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính trong Đảng. Quan tâm nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tế, phù hợp với đặc thù hoạt động các doanh nghiệp.

Đảng bộ Khối đã có nhiều đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên các cấp… nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tăng cường công tác giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh tại cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động.

Đảng bộ Khối đã chỉ đạo cơ sở bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của các Tập đoàn, Tổng công ty để chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Quan tâm xây dựng, phát triển thương hiệu, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, kênh phân phối, mở rộng phát triển thị trường. Phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền và doanh nghiệp với doanh nghiệp khi thường xuyên nắm bắt tình hình, tổng hợp các kiến nghị đề xuất của các cơ sở để báo cáo lãnh đạo tỉnh và các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp 655 đảng viên mới, trong đó kết nạp theo Đề án 5155 được 205 đồng chí; thành lập mới 06 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động không đảm bảo. Công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuy đạt được chỉ tiêu đề ra hàng năm, nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Việc phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp thuộc Đề án ở một số đơn vị còn hạn chế. Một số đơn vị chưa đổi mới nội dung, phương thức tổ chức sinh hoạt cho phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp…

Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Trung ương xét tính đặc thù của doanh nghiệp để có hướng dẫn cụ thể về sinh hoạt chi bộ trực tuyến đối với những chi bộ đảng viên hoạt động phân tán trong và ngoài tỉnh, khoảng cách xa trụ sở chính hoặc chi bộ ghép liên huyện đi về dự sinh hoạt đảng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng nhưng có tổ chức đoàn trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp cho phép tổ chức Đoàn Thanh niên, tổ chức Công đoàn (nếu có) phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để Chi bộ Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp xem xét, cử tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và theo dõi đề nghị xem xét kết nạp vào Đảng…

Đ/c Hồ Đăng Tài – Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến


Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trả lời các kiến nghị, đồng thời, đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục ký quy chế phối hợp với các tổ chức như Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn để phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tại các doanh nghiệp. Đảng ủy Khối cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị, nhất là ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; chỉ đạo chủ doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao động, ký kết thỏa ước lao động trong doanh nghiệp…

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện vai trò “cầu nối”

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu kết luận buổi làm việc


Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao những kết quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp.

Thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động các phương án phòng, chống dịch COVID-19, ứng phó với biến đổi khí hậu, những biến động của thị trường đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, liên tục; thực hiện có hiệu quả Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ gắn với thực hiện các quy định, quy chế, điều lệ của doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt vai trò “cầu nối” tổng hợp báo cáo kịp thời cho lãnh đạo tỉnh; phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan giải quyết hiệu quả các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp; tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các ký kết và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình kết nối doanh nghiệp, doanh nhân. Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức doanh nghiệp, doanh nhân; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, quản trị doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia giỏi, lao động chất lượng cao, nhân lực phục vụ chuyển đổi số.

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Triển khai kịp thời, có chất lượng việc học tập, quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và người lao động. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” trong Đảng bộ. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức đoàn thể. Quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phát huy tốt chức năng, vai trò, vị trí của mình để góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin…

* Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An.

Quang cảnh buổi làm việc tại Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An


Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An có số lượng đảng viên 49 đồng chí (trong đó có 45 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị), sinh hoạt tại 3 chi bộ. Công đoàn và Đoàn Thanh niên luôn phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của từng đoàn thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Để phát triển đảng viên tại Công ty, Đảng ủy đã đề xuất với chuyên môn ban hành cơ chế chi phụ cấp vào lương, thưởng cho đảng viên để tạo động lực cho đảng viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa tạo động lực cho quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Theo đó, hàng tháng, các đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên được hưởng thêm 7% lương tối thiểu vùng theo quy định và được tính vào lương hàng tháng, chế độ bồi dưỡng tết, thu nhập tăng thêm… Nếu cuối năm, đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được hưởng thêm 5% lương tối thiểu vùng so với đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như trước đây mỗi năm Đảng bộ Công ty chỉ kết nạp được 1 – 2 đảng viên thì sau khi có cơ chế trên, mỗi năm đơn vị kết nạp được 3 – 5 đảng viên, nâng tổng số đảng viên chiếm gần 35% tổng số cán bộ, người lao động trong toàn công ty.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã biểu dương những kết quả đạt được của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công ty phải giữ vững đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện quản lý tốt doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác thi đua khen thưởng; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng viên, phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát để ngăn chặn những vi phạm …

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 136 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, gồm 61 đảng bộ và 75 chi bộ cơ sở; trong đó có 44 TCCSĐ trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, 08 TCCSĐ trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống, 78 TCCSĐ trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước, 06 TCCSĐ trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài, 01 TCCSĐ trong cơ quan với tổng số 5.780 đảng viên; tổng số lao động 29.672 người.Theo nghean.gov.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top