Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam trả lời việc “19 lãnh đạo, 1 nhân viên”

23/03/2017 | 03:29:28

Sau khi có thông tin Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Hà Nam có đến 19 lãnh đạo từ cấp Phó phòng trở lên mà chỉ có 1 nhân viên, phía Sở TTTT tỉnh Hà Nam đã có văn bản trả lời về việc này.

Mới đây, dư luận xôn xao thông tin Sở TTTT tỉnh Hà Nam có đến 19 lãnh đạo phòng ban mà chỉ có 1 nhân viên. Cụ thể: lãnh đạo Sở gồm có 1 Giám đốc Sở và 3 Phó Giám đốc; Văn phòng Sở có 1 Chánh văn phòng, 1 Phó chánh văn phòng và 1 kế toán trưởng.

Thanh tra Sở có 1 Chánh thanh tra và 1 Phó chánh thanh tra; Phòng Bưu chính viễn thông có 1 Trưởng phòng, 1 Phó phòng và 1 chuyên viên; Phòng Công nghệ thông tin có 1 Trưởng phòng và 1 Phó phòng; Phòng Kế hoạch tài chính có 1 trưởng phòng; Phòng Thông tin – báo chí – xuất bản có 1 Trưởng phòng và 1 Phó phòng; Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nam (đơn vị sự nghiệp) có 1 Giám đốc.

van ban so tttt ha nam
Văn bản trả lời của Sở TTTT tỉnh Hà Nam về việc Sở này có 19 lãnh đạo và 1 nhân viên

Liên quan đến thông tin trên, Sở TTTT Hà Nam đã có văn bản số 22/STTTT-VP trả lời sự việc. Nội dung văn bản nêu: Theo Quyết định số 33/2016 /QĐ/UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TTTT tỉnh Hà Nam, Sở gồm có 6 phòng và 1 trung tâm.

Văn bản trả lời nêu rõ: Năm 2017, Sở TTTT tỉnh Hà Nam được tỉnh Hà Nam giao chỉ tiêu biên chế theo quyết định số 1989/QĐ-UBND tỉnh ngày 9/12/2016 gồm 22 công chức và 14 viên chức. Đến nay, số lượng công chức, viên chức, người lao động tổng cộng ở Sở là 35 người. Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý (kể cả lãnh đạo Sở) trên tổng số công chức, viên chức, người lao động là 17/35.

Cũng theo thông tin từ phía Sở TTTT tỉnh Hà Nam, hiện nay Phòng Thanh tra chỉ có 1 Trưởng phòng, 1 Phó phòng; Kế hoạch Tài chính chỉ có duy nhất 1 Trưởng phòng. Trước đây Phòng Thanh tra có 3 người nhưng 1 người đã được điều chuyển đi nơi khác và hiện phòng này vẫn cần tuyển thêm 1 người nữa. Phòng Kế hoạch Tài chính cũng đang thiếu người…

Sở TTTT tỉnh Hà Nam cho biết vẫn đang chờ UBND tỉnh cho thêm biên chế để bổ sung người vào 2 phòng đang thiếu nhân sự nói trên.

Tác giả bài viết: Minh Tuyến

Nguồn tin:

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top