Sớm giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân khu vực Thành cổ Vinh

23/04/2020 | 20:21:43
(Baonghean) – Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, hiện nay, thành phố Vinh đang thành lập tổ công tác nhằm xem xét, giải quyết nguyện vọng, nhu cầu bức thiết của người dân tại các khu tập thể trong di tích Thành cổ Vinh.

Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy

Liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của 105 hộ dân sống tại các khu tập thể Phát hành sách Nghệ An, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Nghệ An, Trung tâm Văn hóa tỉnh (Báo Nghệ An thông tin tại loạt bài viết “Tháo “vòng kim cô” cho 105 hộ dân Thành cổ Vinh”), ngày 20/3/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Công văn số 168/CV-BNCTU về việc thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 3 năm 2020 gửi đến UBND tỉnh, Sở Xây dựng và UBND TP. Vinh.

Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại phiên họp với công dân định kỳ tháng 3/2020 của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Công văn số 168/CV-BNCTU nêu: Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Đức Hữu, Nguyễn Thiện Sơn, trú tại số nhà 111, ngõ 3, đường Đào Tấn, khối 3, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nội dung: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc tái định cư cho các hộ dân nằm trong quy hoạch của Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Thành cổ Vinh, phường Cửa Nam.

Bí thư Tỉnh ủy kết luận: Giao UBND TP. Vinh thành lập Tổ công tác (do một đồng chí lãnh đạo UBND thành phố làm Tổ trưởng) rà soát kỹ lưỡng, trung thực, chính xác hồ sơ đất đai của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo tồn, tôn tạo di tích Thành cổ Vinh; tổ chức đối thoại và trả lời bằng văn bản cho các hộ dân theo quy định (nêu rõ đủ điều kiện được cấp hay không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lý do? Hoàn thành trước ngày 20/6/2020. Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất phương án quy hoạch đất tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện.

Giao Sở Xây dựng soát xét tính phù hợp về pháp lý và thực tiễn Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh (theo Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND, ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh), tham mưu UBND tỉnh xem xét. Hoàn thành trước ngày 25/3/2020.

Giao UBND tỉnh trên cơ sở kết quả báo cáo, đề xuất của UBND TP. Vinh và Sở Xây dựng, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương giải quyết. Kết quả báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và trả lời công dân trước ngày 30/6/2020.

Hoàn thành trước ngày 10/6

Thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Công văn số 168/CV-BNCTU, ngày 8/4/2020, Chủ tịch UBND TP. Vinh, ông Trần Ngọc Tú ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ đất đai của các hộ dân trú tại các khu tập thể bị ảnh hưởng bởi Quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo tồn, tôn tạo di tích Thành cổ Vinh. Tại quyết định này, Chủ tịch UBND TP. Vinh yêu cầu Tổ công tác phải tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Kiểm tra hồ sơ pháp lý của các quy hoạch được phê duyệt qua các thời kỳ có ảnh hưởng đến các hộ dân tại 8 khu tập thể:  Công ty Phát hành sách Nghệ An, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Nghệ An, Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Sở Thể dục thể thao, Xí nghiệp 8, Công ty Thực phẩm Quang Trung, Công ty Thực phẩm.

Kiểm tra, rà soát hiện trạng, hồ sơ đất đai và kết quả giải quyết hồ sơ đất đai tại UBND phường Cửa Nam và chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh của các hộ dân tại 8 khu tập thể nêu trên. Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất phương án quy hoạch đất tái định cư cho các hộ dân có đủ điều kiện tại 8 khu tập thể nêu trên.

Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ, công vụ và đối thoại, giải quyết, trả lời công dân đúng quy định; hướng giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ động liên hệ với các bộ phận, cán bộ của UBND tỉnh, sở, ngành có liên quan để nắm thông tin về quan điểm, kết quả kiểm tra, xem xét các dự án đã được phê duyệt ảnh hưởng đến 8 khu tập thể tại khu vực Thành cổ Vinh để thống nhất hướng tham mưu xử lý.

Lãnh đạo UBND thành phố được giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng Tổ công tác là ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh. Thành phần của Tổ công tác gồm có các phòng chuyên môn: TN&MT, QL&ĐT, Thanh tra, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh và UBND phường Cửa Nam. Tại Quyết định số 1713/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Ngọc Tú yêu cầu Tổ công tác hoàn thành các nội dung được giao trước ngày 10/6/2020.

Yêu cầu kiểm tra khách quan, chính xác

Ngày 14/4/2020, Tổ công tác theo Quyết định số 1713/QĐ-UBND xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm thành viên thực hiện kiểm tra, rà soát theo lĩnh vực chuyên môn. Trong đó, các thành viên thuộc Phòng QL&ĐT tập trung thu thập, nghiên cứu các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt các thời kỳ có ảnh hưởng đến các khu tập thể để đánh giá tính phù hợp, khả thi, sự cần thiết tại thời điểm hiện nay và trong tương lai…; thành viên UBND phường Cửa Nam tham mưu cho phường thông báo đến các hộ dân trú trong các khu tập thể để kê khai, thu thập hồ sơ, thông tin cá nhân và thông tin đất đai hiện đang sử dụng.

Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng, hồ sơ đất đai và kết quả giải quyết hồ sơ đất đai…; thành viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố kiểm tra, rà soát hồ sơ đất đai và kết quả giải quyết hồ sơ đất đai tại chi nhánh của các hộ dân, nghiên cứu lại kết quả kiểm tra của Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 9032/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 và báo cáo của UBND phường Cửa Nam…

Hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng đất của 92 hộ dân khối 3 lưu tại UBND phường Cửa Nam; Sơ đồ khu vực dân cư trong vùng Thành cổ Vinh và khu vực dân cư 105 hộ dân khối 3 đang sinh sống; Một góc khu dân cư khối 3, nơi 105 hộ dân đang trú ngụ.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, rà soát, các nhóm thành viên đều phải có trách nhiệm đề xuất hướng giải quyết để từ đó xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát của Tổ công tác trình Chủ tịch UBND thành phố.

Theo ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh, mục tiêu việc thực hiện Quyết định số 1713/QĐ-UBND là nhằm xem xét, giải quyết nguyện vọng, nhu cầu bức thiết về quyền sử dụng đất của các hộ dân trú tại các khu tập thể thuộc địa bàn phường Cửa Nam bị ảnh hưởng bởi Quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo tồn, tôn tạo di tích Thành cổ Vinh. Bởi vậy, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm thành viên thực hiện thì quán triệt việc kiểm tra, rà soát phải khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, chính xác, tuân thủ đúng trình tự thủ tục và đảm bảo thời gian theo quy định và không vượt quá quyền hạn được giao…

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top