Tân Kỳ: Thành lập 23 trung đội cơ động nhanh, 181 tổ đội quần chúng PCCR

05/04/2017 | 07:33:18

Với phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, huyện Tân Kỳ đang tập trung bổ sung lực lượng của 23 trung đội cơ động nhanh, 181 tổ đội quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng và mua sắm thêm thiết bị dụng cụ chữa cháy rừng.

Tân Kỳ là huyện miền núi có tới hơn 37.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó có tới 28.400 ha rừng trồng, rừng phòng hộ.

images1355863 C c ch r ng thu lao ng ph t d n th c b t i khu r ng
Các chủ rừng thuê lao động phát dọn thực bì tại khu rừng

Tại các khu rừng đều gắn biển cấm lửa, bảng nội quy bảo vệ rừng, cảnh báo cháy rừng. Hạt kiểm lâm huyện cũng đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống các địa phương, các chủ hộ có rừng để kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai phương án phòng chống cháy rừng, cắt cử người trực chòi canh lửa nhằm phát hiện kịp thời khi xảy ra cháy rừng. Qua đó, góp phần phát triển nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao giá trị thu nhập cho gia đình và địa phương.

images1355864 C n b h t Ki m l m h ng d n b con x m 4 x Ngh a H p ph t d n th c b
Cán bộ hạt Kiểm lâm hướng dẫn bà con xóm 4 xã Nghĩa Hợp phát dọn thực bì

Ông Lê Đình Bảy- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tân Kỳ cho biết thêm: Năm 2017, Hạt kiểm lâm huyện đã tham mưu cho Thường vụ, Thường trực Huyện ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý bảo vệ rừng và ở cơ sở ngườí đứng đầu là Bí thư và chủ tịch phải chịu trách nhiệm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng và phía Kiểm lâm tăng cường chỉ đạo anh em bám cơ sở và ký cam kết tuyên truyền từ người dân đến các trường học về phòng chống cháy rừng.

Tác giả bài viết: Cẩm Tú – Trọng Hùng

Nguồn tin:

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top