Thành phố Vinh sẽ sáp nhập một số phường, xã có quy mô nhỏ

25/04/2018 | 16:15:19
Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với UBND thành phố Vinh chiều 24/4 theo chương trình giám sát công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Theo báo cáo từ UBND thành phố Vinh, trên cơ sở số biên chế tỉnh giao, thành phố phân bổ, bố trí, tuyển dụng vào các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập  đúng định biên, chưa có năm nào vượt. Thành phố quan tâm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác, trong 3 năm (2015 – 2017) thu hút 102 sinh viên loại giỏi, giáo viên dạy giỏi.

Việc tuyển dụng hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp được thực hiện khá nghiêm túc. Thành phố cũng đã quan tâm công tác tinh giản biên chế, với số tinh giản trong 3 năm là 141 công chức, viên chức.

Tuy nhiên, tại cuộc làm việc, vấn đề được nhiều thành viên đoàn giám sát quan tâm là việc bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp xóm.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu

Theo một số đại biểu, hiện tại ở khối, xóm, đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách còn rất lớn, với gần 4.000 người, đồng nghĩa với phụ cấp mà thành phố chi trả lớn; đề nghị thành phố nghiên cứu để tinh gọn lực lượng này.

Bên cạnh đó, việc bố trí những người không chuyên trách phường, xã không đồng đều, có một số xã chỉ bố trí 10 – 12 người, nhưng có một số xã bố trí 18 – 20 người. Từ việc một số xã bố trí đội ngũ hoạt động không chuyên trách ít, nhưng các nhiệm vụ chính trị ở địa phương vẫn trôi chảy, một số thành viên đoàn giám sát cho rằng, thành phố cần rà soát để sắp xếp lại một cách hợp lý hơn và tinh giản bộ phận này. Thành phố cũng cần nghiên cứu để sắp xếp, tinh giản đội ngũ công chức.

Ông Phạm Văn Hóa – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cho rằng, thành phố cần rà soát, đánh giá, từ đó nghiên cứu thực hiện tinh giản ở một số chức danh công chức đang còn lãng phí. Ảnh: Mai Hoa

Một số ý kiến cũng đề cập đến việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của thành phố liên quan đến việc sáp nhập một số phòng, ban và đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; việc sáp nhập các phường, xã và các khối, xóm không đủ tiêu chuẩn về diện tích, dân số theo quy định…

Liên quan đến tinh giản biên chế, ông Lê Sỹ Phương – Trưởng phòng Tổ chức bộ máy, biên chế thuộc Sở Nội vụ, nêu băn khoăn, theo đề án tinh giản biên chế do UBND tỉnh phê duyệt, đến năm 2021, thành phố Vinh phải tinh giản 16 công chức và 284 viên chức; tuy nhiên cho đến thời điểm này, đơn vị mới chỉ tinh giản được 1 công chức và 140 viên chức, trong khi đó thời gian chỉ còn 3 năm nữa.

Giải trình về một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hoài An khẳng định, thành phố đang xây dựng đề án để triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), gắn với các định hướng và lộ trình sáp nhập một số tổ chức, đơn vị sự nghiệp.

Việc sáp nhập một số xã, phường và đơn vị khối, xóm, theo Chủ tịch UBND thành phố Vinh, tỉnh cần có chỉ đạo một cách thận trọng và riêng với thành phố cũng sẽ triển khai sáp nhập một số xã, phường có quy mô nhỏ như Quang Trung, Hồng Sơn, Lê Mao…

Chủ tịch UBND thành phố Vinh Nguyễn Hoài An khẳng định, thành phố sẽ triển khai sáp nhập một số xã, phường có quy mô nhỏ. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị thành phố Vinh quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trong đó trọng tâm là sắp xếp lại một số phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, đảm bảo yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa tránh trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ như Đài PTTH – Trung tâm Văn hóa và Thể thao – Nhà thiếu nhi Việt Đức; hay Trung tâm phát triển quỹ đất – Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị thành phố Vinh quan tâm rà soát lại chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp để bổ sung, gắn với xây dựng quy chế phối hợp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Chú trọng phân cấp, phân nhiệm rõ cho đội ngũ công chức phường, xã; tránh tình trạng bỏ sót nhiệm vụ hoặc đùn đẩy công việc cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách cấp xã và khối, xóm.

Thành phố cũng cần quan tâm rà soát, tinh gọn lại đội ngũ hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, vừa đảm bảo giảm số lượng, vừa cải thiện, nâng cao thu nhập cho đối tượng này; thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức theo lộ trình…

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top