Tuyển dụng 07 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát tại VKSND tỉnh Nghệ An

31/08/2019 | 21:08:29

Theo thông báo số 1589/TB-VKS ngày 12/08/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 10/9/2019 sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát tại các đơn vị VKSND cấp huyện của tỉnh Nghệ An.

 


Tác giả:
 Thùy Linh

Nguồn tin: kiemsat.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top