Viết tiếp bài BĐBP Hà Tĩnh: Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh họp khẩn báo cáo UBND tỉnh

22/05/2018 | 13:11:17

Sau khi Thời báo Doanh nhân đăng tải bài viết “BĐBP Hà Tĩnh: Cho nhà thầu ứng tiền quá khối lượng dự án, khó thu hồi trả NSNN”. Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã họp khẩn để làm văn bản báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét và quyết định về việc xử lý khoản nợ của Công ty TNHHXD và dịch vụ Cường Phú.

Theo đó, chiều ngày 15/05, tại Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tiến hành cuộc họp giữa các bên liên quan để tìm giải pháp thực hiện việc thu hồi vốn tạm ứng gói thầu xây lắp dự án xây dựng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo năm 2011.

Tại buổi làm viêc, Ban quản lý dự án đã báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ nguồn ngân sách địa phương năm 2011. Cụ thể, Chủ đầu tư đã cho Công ty TNHHXD và dịch vụ Cường Phú ứng tiền xây lắp theo quy định 30% giá trị hợp đồng, nhưng trên thực tế chủ đầu tư chỉ cấp 21% với số tiền tưng ứng là 5.800.000.000 đ.

Kho bạc Nước Hà Tĩnh đề nghị Ban quản lý dự án Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo báo cáo nguyên nhân về việc chậm thu hồi, hoàn trả vốn…

Được biết, sau khi ứng tiền xong nhà thầu đã triển khai thi công một số hạng mục, tuy nhiên sau đó do gặp khó khăn về năng lực tài chính nên việc triển khai thi công các hạng mục tiếp theo của công trình không thể thực hiện.

Trước tình hình trên, ngày 06/6/2014, Chủ đầu tư đã gửi văn bản 772/BCH-HC báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xin kết thúc dự án, quyết toán hoàn thành vốn đầu tư đã thực hiện và xin lập lại dự án mới bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Quốc phòng.

Ngày 21/7/2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn chỉ đạo số 3107/UBND – TH cho phép kết thúc dự án và quyết toán khối lượng hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngày 30/9/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 2850/QĐ-UBND giao Chủ đầu tư phối hợp với ngân sách nhà nước đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng không sử dụng nộp ngân sách nhà nước.

Biên bản yêu cầu nhà thầu phải viết văn bản cam kết và lộ trình, thời gian giao nộp số tiền đã tạm ứng trước vào ngân sách nhà nước

Tuy nhiên cho đến nay, sau 15 lần gửi văn bản đôn đốc Công ty TNHHXD và dịch vụ Cường Phú vẫn không thể chi trả hết được số tiền đã tạm ứng trước đó, nên đã nhiều lần làm tờ trình gửi UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Chủ đầu tư xin gia hạn thời gian nộp trả ngân sách nhà nước.

Kết thúc cuộc họp, các bên đã đi đến thống nhất yêu cầu nhà thầu phải viết văn bản cam kết và lộ trình, thời gian giao nộp số tiền đã tạm ứng trước vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh làm văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét và quyết định về việc xử lý khoản nợ của Công ty TNHHXD và dịch vụ Cường Phú.

Được biết, Công ty TNHHXD và dịch vụ Cường Phú đang đứng trước nguy cơ phá sản, khó có khả năng thanh toán số nợ trên. Dự luận đang đặt ra câu hỏi, liệu rằng nhà nước có thu hồi được số vốn này không? Nếu thu hồi được thì đến khi nào? Và rồi cá nhân, tập thể nào sẽ chịu trách nhiệm trong vụ việc này ?

Tác giả: Văn Tuân – Song Trần

Nguồn tin: Thời báo Doanh nhân

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top