benh-vien-da-lieu-1717123503.jpg

Viết tiếp về Bệnh viện Da liễu Nghệ An: Hoạt động khó khăn, phải “cầu cứu” tỉnh hỗ trợ chi trả nợ lương, nhân sự và trang thiết bị

Là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế, đồng thời là cơ sở tuyến cuối tại khu vực Bắc Trung bộ, nhưng từ khi nâng cấp, thành lập đến nay, Bệnh viện Da liễu Nghệ An hoạt động cầm chừng, có dấu hiệu “bết bát”. Những tồn tại và cả những […]