HÀ TĨNH : Kiện toàn BQL dự án: Những khó khăn, vướng mắc ở BQL dự án công trình NN&PTNT

26/04/2018 | 09:15:15
Sau hơn 5 tháng thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về sắp xếp, kiện toàn các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, đến nay, tại BQL dự án ĐTXD công trình NN&PTNT vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Video: Ông Nguyễn Bá Đức – Trưởng BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT chia sẻ quá trình thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Một cán bộ BQL các dự án XDCB ngành NNPTNT (xin được dấu tên) chia sẻ: “Tôi làm việc ở đây đã nhiều năm nhưng nhiều tháng qua chưa được nhận tiền lương. Thực hiện chủ trương của tỉnh về sắp xếp, kiện toàn các BQL dự án, việc cũ (những dự án chưa hoàn thành – PV) vẫn phải làm nhưng Ban mới chưa tiếp nhận nên chưa rõ ai sẽ là người giải quyết các chế độ cho người lao động”.

Tâm sự này cũng là nỗi trăn trở của lãnh đạo ngành NN&PTNT Hà Tĩnh, bởi trước nay đã có nhiều tồn tại ở 2 BQL dự án trực thuộc Sở NN&PTNT là BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NN&PTNT và BQL các dự án ODA ngành NN&PTNT; rõ nhất chính là tình trạng “phình” bộ máy.

Trước thời điểm kiện toàn, 2 Ban này có 87 người thì riêng bộ phận kế toán – hành chính đã tới 32 người, chiếm 36%. Điều đáng nói là giai đoạn từ năm 2012 – 2017, số hợp đồng lao động 2 Ban này tăng nhanh với 55 người, chiếm 65% tổng số lao động của 2 đơn vị.

Riêng ở BQL các dự án ODA ngành NN&PTNT, ngoài bộ máy Ban chung thì mỗi dự án lại có một Ban riêng với đầy đủ thành phần từ lãnh đạo ban, kỹ thuật, kế hoạch, kế toán, văn thư… Đó là chưa nói việc các Phó Giám đốc Sở NN&PTNT còn kiêm nhiệm giám đốc các Ban riêng theo lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo.

kien toan bql du an nhung kho khan vuong mac o bql du an cong trinh nn ptnt

BQL dự án XDCB ngành NN&PTNT (trực thuộc Sở NN&PTNT) được kiện toàn để thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng cộng trình NN&PTNT (trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh).

Không thành lập các ban riêng như BQL các dự án ODA ngành NN&PTNT nhưng bộ máy ở BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NN&PTNT cũng lên đến 35 người. Đáng nói, việc quản lý đầu tư của Ban này có những thời đoạn chưa thực sự hiệu quả, dẫn đến nhiều dự án, công trình thi công kéo dài, liên tục phải giãn tiến độ như: Dự án nâng cấp tuyến đê La Giang; Dự án cống Đức Xá và hệ thống kênh trục sông Nghèn; Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ Xuân Hoa giai đoạn 2…

Việc nhiều công trình, dự án chậm tiến độ gây phát sinh chi phí quản lý dự án – trong khi không được bổ sung – dẫn đến hệ lụy là BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NN&PTNT không có nguồn tiền lương để trả cho người lao động suốt nhiều tháng kể từ năm 2016 lại nay. “Cái sảy nảy cái ung” khiến việc quản lý dự án ở đây ngày càng khó khăn, bế tắc.

Thực hiện lộ trinh sáp nhập theo hướng tinh gọn hiệu quả, ngày 18/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3027/QĐ-UBND về thành lập BQL dự án ĐTXD công trình NN&PTNT Hà Tĩnh (gọi tắt là Ban công trình nông nghiệp) trên cơ sở tổ chức lại BQL Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang tỉnh (trực thuộc UBND tỉnh) và 2 BQL dự án trực thuộc Sở NN&PTNT (BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NN&PTNT, BQL các dự án ODA ngành NN&PTNT). Ngày 12/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3713/QĐ-UBND về việc chuyển chủ đầu tư các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực NN&PTNT sang Ban công trình nông nghiệp.

kien toan bql du an nhung kho khan vuong mac o bql du an cong trinh nn ptnt

Ông Nguyễn Bá Đức trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh

Theo đó, Ban đã nhận chuyển giao 5 dự án từ Sở NN&PTNT, 2 dự án từ BQL Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang tỉnh; các dự án đầu tư xây dựng dở dang gần kết thúc hoặc đã hoàn thành, đang quyết toán thì giao các BQL dự án thuộc Sở NN&PTNT tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành (trước 30/6/2018) ; các dự án ODA nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật (không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Xây dựng năm 2014) thì giao Sở NN&PTNT (chủ đầu tư) sử dụng bộ máy chuyên môn để sắp xếp, kiện toàn tổ chức thực hiện dự án đến khi hoàn thành (không thành lập BQL dự án mới).

kien toan bql du an nhung kho khan vuong mac o bql du an cong trinh nn ptnt

Dự án kênh Ngàn Trươi tiếp tục được Ban công trình nông nghiệp đẩy nhanh tiến độ sau khi tiếp nhận bàn giao từ BQL Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang tỉnh

Để không làm gián đoạn tiến độ thực hiện các dự án trong khi chờ UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm, trước mắt, Ban công trình nông nghiệp được sử dụng bộ máy hiện tại của BQL Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang tỉnh làm bộ máy hoạt động để tiếp nhận, chuyển giao chủ đầu tư, quản lý các dự án được chuyển giao (theo Công văn số 7354/UBND-NC1 ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh). Số viên chức, lao động hợp đồng được bàn giao theo các công trình dự án chuyển giao chủ đầu tư. Khi đề án vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt sẽ tổ chức thực hiện sắp xếp, kiện toàn đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Video: Ông Phùng Quốc Hoàng – Cán bộ kỹ thuật BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

“Sau khi được thành lập và thực hiện lộ trình kiện toàn, đến nay, Ban công trình nông nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, các dự án chuyển giao được tiếp nối thực hiện trôi chảy. Đối với các dự án ODA đang triển khai thì tiếp tục thực hiện theo đúng hiệp định và các quy định pháp luật hiện hành, không ảnh hưởng đến tiến độ dự án; riêng các dự án mới sẽ được định hướng công tác tổ chức quản lý dự án khi đàm phán, thỏa thuận và ký hiệp định với các nhà tài trợ. Trong khoảng thời gian chuyển tiếp (đến 30/6/2018) thì 2 BQL dự án thuộc Sở NN&PTNT hoạt động bình thường (theo khoản 2, Điều 2, Quyết định 3713/QĐ-UB ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh); các chế độ chính sách cho viên chức, lao động hợp đồng thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động là các BQL dự án thuộc Sở NN&PTNT.

Tuy nhiên, do một số dự án triển khai kéo dài nhiều năm, chế độ chính sách cho người lao động chưa được đảm bảo (BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NN&PTNT nợ lương 35 lao động từ năm 2016 đến nay) dẫn đến có nhiều ý kiến trái chiều làm ảnh hưởng đến chủ trương và lộ trình thực hiện của việc tổ chức lại các ban quản lý dự án. Do đó, thời gian tới, Ban công trình nông nghiệp cùng Sở NN&PTNT (chủ đầu tư cũ) phải tập trung để có giải pháp tháo gỡ dứt điểm

THEO Nhóm P.V / BAOHATINH.VN

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top