Tạm dừng bổ nhiệm phó phòng, tránh ‘lạm phát’ lãnh đạo

25/09/2017 | 07:54:04

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tạm dừng bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng đối với phòng đã có 1-2 chức danh này, chờ quy định mới.

25/09/2017 06:51 GMT+7

Tam dung bo nhiem pho phong, tranh 'lam phat' lanh dao - Anh 1

Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: VNN

Ngày 15.9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường ký công văn về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng, yêu cầu: tạm dừng bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng đối với phòng có từ 5 – 10 biên chế đã có 1 Phó Trưởng phòng và phòng từ 10 biên chế đã có 2 Phó Trưởng phòng, cho đến khi TW có quy định mới.

Mục tiêu, nhằm tránh tình trạng số lượng Phó Trưởng phòng vượt quá quy định, gây khó khăn cho việc sắp xếp, bố trí giảm số lượng cấp phó trong thời gian tới.

Căn cứ của chỉ đạo nói trên, theo UBND tỉnh Nghệ An, là thực hiện Kết luận số 66-KT/TW ngày 28.5.2013 của Hội nghị TW 7 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Mặt khác, hiện nay Bộ Nội vụ đang tham mưu dự thảo trình Chính phủ các văn bản quy định biên chế tối thiểu của cấp phòng là 5 biên chế và và số lượng Phó Trưởng phòng của phòng từ 5-10 biên chế là 1, từ 10 biên chế không quá 2 người.

Thực tế hiện nay, tại một số ban ngành, địa phương của Nghệ An đang tồn tại những phòng có biên chế dưới 10 người nhưng có đến 2- 3 Phó Trưởng phòng. Tình trạng “lạm phát” cấp phó cũng diễn ra tại nhiều địa phương, gây bức xúc dư luận và TW đã có những văn bản yêu cầu chấn chỉnh.

QUANG ĐẠI

Theo Lao Động

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top