Tổ chức các hoạt động Chào năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

22/11/2023 | 10:19:41

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 862/KH-UBND ngày 14/11 về tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật Chào năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Kế hoạch được ban hành hướng đến mục đích tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân đảm bảo tính truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thông qua các hoạt động, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đảm bảo an toàn tiết kiệm.

Theo đó, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống cụm cổ động, panô, áp pích, băng rôn, cờ, khẩu hiệu, cổng chào, màn hình điện tử, trên hệ thống thông tin cơ sở… kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1903 – 03/02/2024), Chúc mừng năm mới, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức trang trí cổng chào, treo cờ, trang trí ở các đường làng, ngõ xóm, khu phố… vận động Nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình và thực hiện tổng vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí với quy mô phù hợp đảm bảo an toàn và hiệu quả. Kiểm tra, tháo dỡ các panô, băng rôn, cụm cổ động, bảng quảng cáo… đã cũ , rách nát gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh. Tổ chức trang trí tiểu cảnh, thảm hoa, cây cảnh; chỉnh trang bổ sung đèn chiếu sáng nghệ thuật trang trí đèn led nghệ thuật…

Nội dung tuyên truyền “Chào năm mới 2024” hoàn thành trước ngày 25/12/2023; nội dung mừng Đảng, mừng Xuân hoàn thành trước ngày 30/01/2024.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền các hoạt động chào năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân trên Báo Nghệ An, Đài Phát thành và truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cấp huyện và truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của tỉnh, các ngành.

Tổ chức chương trình nghệ thuật Countdown 2024 – Chào năm mới 2024 với chủ đề “Hào khí sông Lam” vào 20h30′ – 24h00′ ngày 31/12/20223 tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ “Chào năm mới 2024″”với quy mô, hình thức phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của địa phương.

Đêm Hội Sắc xuân miền Tây năm 2024 được tổ chức tại huyện Tương Dương. Tổ chức Ngày thơ Việt Nam; Hội Báo Xuân Nghệ An năm 2024. Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, tổ chức không gian tết truyền thống, trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề mừng Đảng, mừng Xuân tại các Bảo tàng, Thư viện, Quảng trường Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Khu di tích Kim Liên và các khu di tích, khu vực trung tâm ở các địa phương để phục vụ nhân dân. Tổ chức chương trình đón Giao thừa; tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, thương mại, chợ hoa, trưng bày tết và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian, chiếu phim, du lịch, lễ hội … tại các địa phương.

Tổ chức Chương trình Đêm hội Giao thừa vào 20h30′ – 24h00′ ngày 09/02/2024 tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Đồng thời tăng cường kiểm tra và xử ký nghiêm khắc, kịp thời các vi phạm trong các hoạt động quảng cáo dịch vụ văn hóa, kiểm tra các hoạt động văn hóa tâm linh tại các di tích gắn với lễ hội trong dịp Tết dương lịch, trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian trên địa bàn tỉnh; xây dựng, tổ chức các chương trình nghệ thuật…

Theo nghean.gov.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top